You are here

Budowa pijarskiej szkoły

Jednym z celów zapisanych w statucie Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka jest pozyskiwanie i przekazywanie środków finansowych na budowę szkół i innych ośrodków wychowawczych, dlatego też od 2017 roku pomagamy zbierać fundusze na budowę pijarskiej szkoły w Warszawie. Budowa obiektu prowadzona jest etapowo. Dotychczas od chwili powstania w 1993 roku szkoła mieścia się w pomieszczeniach przystosowanych do warunków szkolnych w budynku Kolegium Zakonu Pijarów. Dzięki starniom wielu osób we wrześniu 2019 roku uczniowie klas 4-8 rozpoczęli naukę w nowym budynku. Obecnie trwają prace wykończeniowe 2 etapu z salą gimnastyczną. Po oddaniu tego budynku rozpoczną się prace realizacji 3 etapu. Oczywiście taka inwestycja pochłania ogromne fundusze, staramy się ją wspierać przez prowadzone aukcje, loterie, projekty, ale nie są to wystarczające środki, dlatego też zwracamy się o pomoc w realizacji tego dzieła. Każda nawet symboliczna darowizna (którą można odliczyć od podatku) zbliża nas do finału zakończenia nowoczesnej szkoły, z której będą korzystać kolejne pokolenia. Darowiznę można wpłacać na konto fundacji nr 75 1240 5918 1111 0000 4906 9323
z dopiskiem budowa szkoły. Więcej informacji o szkole znajdziesz tu