You are here

Łączymy pokolenia

Fundacja Krąg Przyjaciół  Dziecka i młodzież ze Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów zaprasza po raz drugi 27 maja 2023 r. seniorów z Siekierek na spotkanie w ramach projektu „Łączymy pokolenia”. Spotykamy się przy szkole na ul. Gościniec 1 o godz.10.  Wspólny spacer będzie okazją do podziwiania przyrody i zrobienia zdjęć majowym Siekierkom. Zachęcamy do zabrania własnych kijków i aparatów fotograficznych lub telefonów, ale nie jest to niezbędne. Spacer zakończymy kawą i poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów.