You are here

Aktualności

  • Z początkiem nowego roku wchodzimy w okres rozliczeń podatkowych. Od lat dzięki wsparciu naszych darczyńców i osób przekazujących 1% podatku możemy realizować nasze cele.
    Fundusze otrzymane z darowizn 1% pozwolają nam dofinansować leczenie, rehabilitację i zakup sprzętu rehabilitacyjnego, a także wspierać świetlice środowiskowe oraz szkoły i placówki oświatowe. Działamy w obszarach, które zwiększają szanse dzieci na prawidłowy rozwój i niosą radość. Bez pomocy życzliwych ludzi, ich darowizn i 1% nasze działania nie byłyby możliwe, dlatego gorąco za...
  • Jednym z celów zapisanych w statucie Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka jest pozyskiwanie i przekazywanie środków finansowych na budowę szkół i innych ośrodków wychowawczych, dlatego też od 2017 roku pomagamy zbierać fundusze na budowę pijarskiej szkoły w Warszawie. Budowa obiektu prowadzona jest etapowo. Dotychczas od chwili powstania w 1993 roku szkoła mieścia się w pomieszczeniach przystosowanych do warunków szkolnych w budynku Kolegium Zakonu Pijarów. Dzięki starniom wielu osób we wrześniu 2019 roku uczniowie klas 4-8 rozpoczęli naukę w nowym budynku. Obecnie trwają prace wykończeniowe 2 etapu z salą gimnastyczną. Po oddaniu tego budynku rozpoczną się prace realizacji 3 etapu. Oczywiście taka inwestycja pochłania ogromne fundusze, st...

Pomogliśmy

Nikola lat 7
Kornelia lat 8
Gabrysia lat 11
Klaudia lat 8
Patryk lat 17
Mateusz lat 17
Julia lat 8
Michalina lat 4

Pages