You are here

Pomogliśmy

Pomogliśmy

Nikola lat 7

Dofinansowanie rehabilitacji

Nikola  urodziła sie z zespołem Angelmana wymaga stałej rehabilitacji ruchowej.

Kornelia lat 8

Dofinansowanie rehabilitacji

Kornelia urodziła sie z wadą serca, później zdiagnozowano opóźnienie psychoruchowe w znacznym stopniu spowodowane wadą genetyczną. Dzięki intensywnej i systematycznej pracy dziewczynka robi postępy, ale każdy etap rozwoju trwa bardzo długo i jest efektem intensywnej codziennej rehabilitacji domowej i turnusów rehabilitacyjnych.

Gabrysia lat 11

Dofinansowanie rehabilitacji
urodziła sie z kilkoma wadami sprzężonymi i wymaga wielkokierunkowej, kosztownej rehabilitacji oraz specjalistycznej diety

Klaudia lat 8

Dofinansowanie zakupu wózka i rehabilitacji

Z powodu niedotlenienia okołporodowego Klaudia cierpi na mózgowe porażenie dziecięce i choroby współistniejące. Jest dzieckiem leżącym, żywionym dojelitowo, wymagającym stałej opieki i systematycznej rehabilitacji.

Patryk lat 17

Dofinansowanie zakupu wózka i rehabilitacji

Patryk urodził się z porażeniem mózgowym i wadą serca. Nie mówi, porozumiewa sie prostymi gestami, przemieszcza się z pomocą innych osób przy użyciu wózka.

 

Mateusz lat 17

Dofinansowanie rehabilitacji

Choruje na mózgowe porażenie dziecięce, nie chodzi i nie mówi - wymaga stałej opieki oraz systematycznej rehabilitacji.

Julia lat 8

Dofinansowanie rehabilitacji

Julia jest dzieckiem, które urodziło się z wieloma sprzężonymi wadami, wymaga wielozakresowego leczenia, specjalistycznej diety oraz zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i codziennej  rehabilitacji.

Michalina lat 4

Dofinansownie rehabilitacji

Michalina boryka się z wieloma ograniczeniami z powodu niedeorozwoju kości krzyżowj i kończyn dolnych oraz innych,  towarzyszących schorzeń. Jej leczenie i rehabilitacja wymagają dużego zaangażowania specjalistów i rodziców oraz ogromnych dla rodziny wydatków.

Martyna lat 8

dofinansowanie terapii logopedycznej

Martynka cierpi na mózgowe porażenie dziecięce z szeregiem deficytów w różnych sferach rozwoju, m. innymi mowy. Wymaga intensywnej terapii logopedyczno- terapeutycznej oraz rehabilitacji ruchowej.

Natalia lat 13

Dofinansowanie zakupu nowego wózka inwalidzkiego

Natalia urodziła sie z przepukliną oponowo-rdzeniową, dlatego też porusza się na wózku. Aby mogła tak jak jej rówieśnicy rozwijać się i uczeszczać do szkoły, potrzebuje sprzętu ortopedycznego i stałej rehabilitacji.