You are here

Jak nam pomóc

Każda, nawet niewielka pomoc ma dla nas ogromne znaczenie. Formy wspierania naszych działań mogą być różne: finansowe, rzeczowe, promocyjno-reklamowe lub konsultingowe. Sponsorzy mogą także pomóc obniżyć koszty funkcjonowania naszego Biura (np. udzielenie bezpłatnych licencji na użytkowanie programów komputerowych ). Od 20 lat  dzięki hojności naszych Darczyńców i Sponsorów pomagamy dzieciom, wspieramy ich rozwój i edukację.

Wszystkim darczyńcom Firmom i Instytucjom oraz osobom fizycznym, które na różne sposoby wspierają nasze działania, serdecznie dziękujemy. Zapraszamy także do współpracy tych, którzy pragną przyczynić się do radości innych.

Bądźmy razem!