You are here

1%

Szanowni Państwo z nowym rokiem wchodzimy w czas rozliczeń finansowych i składania deklaracji podatkowych. Zwracamy się z gorąca prośbą o wsparcie działalności naszej fundacji poprzez przekazanie 1% podatku. Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza wspiera rozwój i edukację dzieci. Zebrane fundusze przeznaczamy na cele statutowe. Dofinansujemy projekty edukacyjne i działalność świetlic środowiskowych prowadzonych przez pijarów oraz wspieramy pijarskie szkoły, przekazując fundusze na działalność bieżącą, remonty, wyposażenie, zakup pomocy. To dzięki ofiarności darczyńców i wpłatom 1% wsparliśmy budowę pijarskiego przedszkola, nowej siedziby Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Warszawie oraz sali gimnastycznej. Obecnie gromadzimy fundusze na 3 etap budowy szkoły. Wspieramy także dzieci chore dofinansowując leczenie, rehabilitację oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomagamy także w innych, trudnych sytuacjach losowych. Aby nam pomóc wystarczy w deklaracji PIT wpisać nr KRS 0000 120 773 i wpisać na jaki cel mamy przeznaczyć 1% podatku. Pieniądze wykorzystujemy zgodnie z wskazaniami przekazującego.

Cele na jakie można wpłacić 1%:

Cele statutowe 

Leczenie i rehabilitacja

Pijarskie Szkoły: Warszawa, Poznań, Elbląg, Bolesławiec, Katowice, Łowicz

Świetlice środowiskowe : świetlica Bolszewo, świetlica Cieplice, świetlica Kraków -Pijarska 2, świetlica Kraków-Rakowice, 

Budowa szkoły w Warszawie