You are here

Patryk

Dofinansowanie zakupu wózka i rehabilitacji

Patryk urodził się z porażeniem mózgowym i wadą serca. Nie mówi, porozumiewa sie prostymi gestami, przemieszcza się z pomocą innych osób przy użyciu wózka.