You are here

„AKADEMIA 5 – LATKA” - Cykl spotkań dla dzieci i rodziców przygotowujących do podjęcia edukacji szkolnej.

Warsztaty dla dzieci wzmacniające umiejętności skupiania uwagi oraz koncentracji, logicznego myślenia i powiązań między przyczyną a skutkiem oraz wspierające kreatywność i twórcze myślenie.  Celem projektu jest wsparcie wysiłków dziecka podejmowanych w celu przełamania lęków i obaw związanych z działaniem w zespole,  ułatwienie współdziałania w grupie rówieśniczej,  nauka radzenia sobie w nowych sytuacjach,  ukazanie różnych sposobów rozwiązywania problemów, ugruntowanie elementów wiedzy formalnej wymaganej na koniec nauki w przedszkolu oraz nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami. Zajęcia przygotowują także  rodziców do wspierania edukacji, a także radzenia sobie z trudnościami, które mogą pojawić się w związku z podjęciem nowej roli przez ich dzieci. Rodzice uczestniczący w warsztatach poznają poszczególne kompetencje, które są ważne w funkcjonowaniu dziecka 5–letniego oraz typowe problemy i trudności związane z fazą rozwojową dziecka, a także wyzwania czekające na dziecko na nowym etapie edukacji.