You are here

„Akademia Robotyki”

Projekt  rozwijający zainteresowania przedmiotami ścisłymi, szczególnie robotyką skierowany do dzieci w wieku 9-12 lat. Program realizowany w formie warsztatów, na których dzieci mają okazję poznać niesamowity świat robotów. Podczas zajęć uczestnicy budują swoje własne roboty i uczą się je programować tak, aby wykonywały powierzone im misje. Dzieci pracują w 2 - osobowych zespołach, każdy zespół ma do dyspozycji komputer i zestaw klocków do budowania robota. Udział w zajęciach to zabawa, która rozwija zdolności logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, kreatywności i pracy zespołowej.