You are here

"Klub Młodego Naukowca"

Warsztaty naukowe z fizyki dla gimnazjalistów, podczas których uczniowie mają szansę poznać zjawiska fizyczne przez pokazy i eksperymenty, które nie są realizowane w programie szkolnym. Warsztaty umożliwiają korzystanie z nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego, opanowanie dodatkowej wiedzy i praktyki wykraczającej poza program szkolny oraz zdobycie doświadczenia z zakresu ćwiczeń z dziedziny fizyki. Udział w ciekawych pokazach i eksperymentach, zwiększa szanse na lepsze zrozumienie nauk ścisłych.