You are here

"Mediacje"

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum Kolegium Zakonu Pijarów poznali, dzięki projektowi, różne możliwości rozwiązywania konfliktów pomiędzy rówieśnikami, pozbawione przemocy i agresji. Cykl warsztatów z zakresu mediacji rówieśniczej, a także włączenie się całej społeczności szkolnej, czyli uczniów, nauczycieli i rodziców, pomógł wykształcić w uczestnikach konstruktywne postawy wobec konfliktów w środowisku uczniowskim.