You are here

Pijarski Konkurs Gramatyczny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego.

Ogólnopolski konkurs gramatyczny w dwóch kategoriach - szkoła podstawowa i gimnazjum, którego celemj jest rozpowszechnienie wiedzy na temat autora pierwszej polskiej gramatyki - o. Onufrego Kopczynskiego - pijara, popularyzacja wiedzy z dziedziny gramatyki języka polskiego oraz kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Konkurs promuje dzieci o wybitnych zdolnościach humanistycznych i rozwija uzdolnienia humanistyczne. Organizatorami konkursu są Fundacja „Krąg Przyjaciół Dziecka”, Szkoła Podstawowa Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie i Gimnazjum Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie.  Każda edycja konkursu odbywa się w dwóch etapach - etap szkolny i etap ogólnopolski, który odbywa sie w siedzibie Pijarskich Szkół w Warszawie.