You are here

Świat fizyki i chemii w eksperymentach

Celem projektu jest - rozwój zainteresowań naukowych w zakresie przedmiotów ścisłych w zakresie    

wykraczającym poza program szkolny, zwiększenie umiejętności twórczego, logicznego i abstrakcyjnego myślenia. Zajęcia umożliwiają korzystania z nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego, podnoszą umiejętność pracy w zespole, rozwiązywania problemów, komunikacji, rozwój umiejętności interpersonalnych.

Program ma na celu lepsze zrozumienie i polubienie nauk ścisłych, co przełoży się na wzrost zainteresowania naukami technicznymi i zwiększenia szansy na wybór ścisłego kierunku dalszego kształcenia.  Dzieci nabywają wiedzę z zakresu fizyki i chemii w atrakcyjnej formie praktycznej zabawy. Poznając działania fizyczne i zbudowały poduszkowce, fontanny i łodzie parowe, które mogły zabrać do domu.