You are here

„ TPG – głuchoniewidomi”

Warsztaty promujące Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym i zapoznające ludzi z problemami i potrzebami osób o takiej niepełnosprawności.