You are here

„Uskrzydlanie – wspieranie rozwoju twórczego”

Projekt edukacyjny i wychowawczy, którego celem jest rozwinięcie aktywności uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum Kolegium Zakonu Pijarów, wsparcie ich rozwoju twórczego, zwiększenie umiejętności twórczego podejścia do nauki i życia codziennego. Uczniowie biorą udział w atrakcyjnych zajęciach, które pomogą twórczo spojrzeć na naukę i codzienne życie, odkryją swój naturalny potencjał twórczy, nauczą się dostrzegać problemy i aktywnie, samodzielnie je rozwiązywać. Nauczyciele i rodzice również byli adresatami warsztatów, aby mogli wspierać podopiecznych i efektywniej ukierunkować, uwydatnić ich zdolności twórcze przez stosowanie twórczych metod podczas zajęć, wzbogacenie i urozmaicenie warsztatu pracy o nowe formy metodami aktywnymi. Podczas warsztatów mają okazję przyjrzeć się często trudnej do zaakceptowania, ciekawości poznawczej i niekonwencjonalnych zachowań dzieci.