You are here

Warsztaty dla mam „ Ja i moje dziecko”

Projekt zrealizowany z myślą o mamach, które pragną doskonalić swoje umiejętności wychowawcze i budować głębokie relacje ze swoim dzieckiem. Podczas warsztatów poruszano takie tematy jak: poszukiwanie nowych możliwości kontaktu z dzieckiem, wspieranie dziecka w rozwoju umysłowym, emocjonalnym, społecznym; sposoby pomagania dziecku w sytuacjach trudnych; uczenie dziecka samodzielności i zaradności. Uczestniczki warsztatów nauczyły się jak wychować dziecko do odpowiedzialnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.