You are here

„Warsztaty dla nauczycieli”

Projekt zrealizowany z myślą o nauczycielach, aby wzbogacić ich warsztat pracy o umiejętność wychowywania i budowania relacji opartych na autorytecie i szacunku, nie tylko w kontaktach z  uczniami, ale również z rodzicami swoich podopiecznych. Program pokazał możliwości wprowadzenia korzystnych zmian w obszarze wychowywania m.in. przez, zwiększenie świadomości swoich zachowań i ich wpływu na relacje z uczniami, uświadomienie zależności relacji nauczyciel – uczeń; sposób wyrażania i reagowania na uczucia uczniów, bariery komunikacyjne; przyczyny zaburzonych zachowań uczniów, teoria urazów, zrozumienie mechanizmów powstawania niedostosowanych zachowań i budowanie sytuacji korygujących; sposoby reagowania i rozwiązywanie sytuacji  trudnych wychowawczo, umiejętność reagowania w sytuacjach konfliktu i konfrontacji z uczniem i rodzicem oraz zajmowanie stanowiska.