You are here

Warsztaty dla ojców -"7 sekretów efektywnego ojcostwa"

Warsztaty skierowane do ojców, aby mogli pełniej przeżyć swoje ojcostwo i poznać jego tajniki, ogromny potencjał, a także bardziej czynnie uczestniczyć w życiu własnych dzieci. Podczas warsztatów doświadczeni ojcowie-trenerzy pomagają zbudować równowagę na linii życie rodzinne - praca zawodowa, rozpoznać silne i słabe strony ojcostwa, rozwinąć umiejętności przydatne do wzmocnienia więzi i zaangażowania w sprawy dziecka, uczą jak panować nad kryzysami w konstruktywny sposób, być konsekwentnym i aktywnie słuchać.