You are here

Akademia 5-latka

Fundacja „Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza”, działająca przy Szkołach Pijarskich w Warszawie, po raz trzeci zaprasza rodziców wraz ze swoimi pociechami – 5–letnimi dziećmi na bezpłatne warsztaty przygotowujące dziecko do podjęcia nauki w szkole! Zajęcia odbędą się w październiku i listopadzie 2011r. w Warszawie.

AKADEMIA 5 – LATKA  to cykl spotkań dla dzieci i rodziców przygotowujących do podjęcia edukacji . W ramach warsztatów odbędą się spotkania dla dzieci wzmacniające umiejętności skupiania uwagi oraz koncentracji, logicznego myślenia i powiązań między przyczyną a skutkiem oraz wspierające kreatywność oraz twórcze myślenie.

Z rodzicami będziemy omawiać natomiast poszczególne kompetencje, które są ważne w funkcjonowaniu dziecka 5–letniego oraz typowe problemy i trudności związane z fazą rozwojową dziecka, a także wyzwania czekające na dziecko na nowym etapie edukacji. Zaproponujemy również rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy i nauki.

Projekt jest skierowany szczególnie do dzieci nieuczęszczających do przedszkola.

Warsztaty będą odbywać się na terenie Szkoły Zakonu Pijarów w Warszawie przy ul. Gwintowej 3 w soboty: 1. X, 8.X, 15.X, 22.X, 29.X i 5.XI w godz. 900 – 1200.

Szczegółowe informacje oraz zapisy: pod nr tel. (22) 651 03 98
lub e–mailem: fundacja@pijarzy.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków Biura Edukacji Urzędu M. St. Warszawa

Prawa str -Projekt jest współfinansowany ze środków Biura Edukacji Urzędu M. St. Warszawa