You are here

Akcja światło!

Z okazji Międzynarodowego Roku Światła i Technologii Wykorzystujących Światło Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka zoganizowała cykl 8 spotkań z fizyką pt. ”Akcja światło!” dla uczniów klas gimnazjalnych. Tematem przewodnim warsztatów było światło - jego właściwości i zastosowania. Podjęte zostały zagadnienia optyki, optoelektroniki i energetyki słonecznej. Uczestnicy warsztatów poznali zjawiska optyczne, a także samodzielnie wykonywali doświadczenia prezentujące najciekawsze efekty związane ze światłem. Zajęcia odbywały się w Gimnazjum Kolegium Zakonu Pijarów przy ul. Gwintowej 3.

 

Warsztaty zostały dofinansowane przez Biuro Edukacji M. St. Warszawy