You are here

Biblioteka dla Pijarskich Szkół w Warszawie

We wrześniu 2015 roku uczniów Pijarskich Szkół  przywitała nowa biblioteka, pomieszczenia zostały wyremontowane, doświetlone świetlikami i zyskały nowy image. Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka wyposażyła bibliotekę w nowe regały, pufy dla dzieci uczestniczące w zajęciach bibliotecznych oraz stanowiska komputerowe do dyspozycji uczniów. Mamy nadzieję, że miła atmosfera będzie sprzyjała częstym wizytom i zachęci uczniów do korzystania z zasobów bibliotecznych.