You are here

Finał VIII Ogólnopolskiego Konkursu Gramatycznego

17 marca br. w siedzibie Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. o. Onufrego Kopczyńskiego i Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza odbył się finał VIII Ogólnopolskiego Konkursu Gramatycznego im. o. Onufrego Kopczyńskiego. Cele konkursu to m.in. rozpowszechnienie wiedzy na temat autora pierwszej polskiej gramatyki oraz popularyzacja wiedzy z dziedziny gramatyki języka polskiego.  W szkolnym etapie zmagań wzięło udział 1458 uczestników – 878 uczniów szkół podstawowych i 580 gimnazjalistów z całej Polski. Do finału zakwalifikowało się 106 gimnazjalistów i 90 uczniów szkół podstawowych.

Przed rozpoczęciem pisania testu finałowego gości powitał o. Bogdan Dufaj – dyrektor Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów i prezes Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka. O godzinie12.00 uczestnicy rozpoczęli zmagania z testem. Po intelektualnym wysiłku organizatorzy zaprosili uczestników i opiekunów na obiad.

W organizację konkursu zaangażowani pracownicy i nauczyciele Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów, Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka i wolontariusze. Autorkami testów etapu szkolnego i testu finałowego są p. Anna Szewc oraz p. Renata Makawczyk.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23 kwietnia br. na stronach internetowych Pijarskiej Szkoły w Warszawie i fundacji, a rozdanie nagród oraz podsumowanie konkursu 11 maja 2018 roku w Warszawie przy ul. Gwintowej 3.