You are here

II etap V Konkursu Gramatycznego

21 marca 2015 r. Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. Św. Józefa Kalasancjusza i Pijarskie Szkoły w Warszawie po raz kolejny gościły finalistów V Ogólnopolskiego Konkursu Gramatycznego im. Ks. Onufrego Kopczyńskiego. W finale wzięło udział 154 uczniów ze szkół podstawowych i 66 uczniów z gimnazjów.

Uczestnicy finału przybyli m.in. z Lublina, Krasnystawu, Krakowa, Siedlec, Warszawy. Przybyłych uczestników oraz ich opiekunów (nauczycieli i rodziców) przywitał Prezes Fundacji, dyrektor P{ijarskich Szkół w Warszawie O. Bogdan Dufaj oraz pani Anna Kołota, zastępca dyrektora.  Po przedstawieniu krótkiej historii Zakonu Pijarów i Sanktuarium, uczestnicy przystąpili do pisania finałowego konkursu.
Po zmaganiach z zawiłościami gramatyki polskiej dla wszystkich uczestników, ich opiekunów oraz organizatorów podany został ciepły posiłek. W organizacji konkursu wizęli udział nauczyciele Pijarskich Szkół w Warszawie i 30 wolontariuszy.

Ogłoszenie wyników nastąpi 17 kwietnia 2015 na stronach organizatorów, natomiast wręcznie nagród 9 maja 2015r w Warszawie przy ul.Gwintowej 3.