You are here

Klub Młodego Fizyka

Od listopada Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka prowadzi warsztaty "Klub Młodego Fizyka" przybliżające najważniejsze dziedziny fizyki metodami doświadczalnymi. W warsztatach uczestnicza uczniowie klas gimnazjalnych. Zajęcia pozwalają poszerzyć wiedzę i rozwinąć zainteresowania tą trudną ale także bardzo ciekawą dyscypliną nauki. Podczas zajęć przeprowadzane są eksperymenty dzięki którym fizyka stanie się bliska i dużo prostsza. Warsztaty zostały podzielonena na 12 spotkań, które realizowane są podczas dwugodzinnych zajęć co dwa tygodnie w dwóch grupach. Część tematów realizowana jest przez dwa spotkania ze względu na ilość przeprowadzanych eksperymentów. Na każdych zajęciach uczniowie mogą uczestniczyć w doświadczeniach.

Program jest realizowany z funduszy Tides Foundation.