You are here

Konkurs Gramatyczny III edycja

Już po raz trzeci Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza wraz ze Szkołą Podstawową Kolegium Zakonu Pijarów  i Publicznym Gimnazjum Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie organizuje Ogólnopolski Pijarski Konkursu Gramatyczny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego. Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat autora pierwszej polskiej gramatyki - o. pijara Onufrego Kopczyńskiego, popularyzacja wiedzy z dziedziny gramatyki języka polskiego, kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach humanistycznych, rozwijanie uzdolnień humanistycznych oraz ukazanie aktywności intelektualnej jako źródła osobistej satysfakcji.

Ze względu na zakres materiału (wszystkie działy gramatyki) konkurs adresowany jest głównie do uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum. W finale sprawdzona zostanie także wiedza na temat życia i działalności autora pierwszej polskiej gramatyki – ks. Onufrego Kopczyńskiego.

Gorąco zachęcamy uczniów i ich nauczycieli  do udziału w konkursie.