You are here

Laureaci VIII edycji Konkursu Gramatycznego

11 maja br. w siedzibie organizatorów – Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza i Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. o. Onufrego Kopczyńskiego odbyło się uroczyste podsumowanie VIII Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego.
Po powitaniu zgromadzonych gości przez prezesa fundacji o. Bogdana Dufaja, głos zabrała pani Renata Makawczyk -koordynatorka konkursu. W tegorocznej edycji spośród 196 uczniów walcząych o laur zwycięstwa wyłoniono 5 laureatów i 20 finalistów w kategorii szkół podstawowych oraz 6 laureatów i 14 finalistów w kategorii gimnazjum. Organizatorzy przekazali szczególne gratulacje na ręce nauczycieli i uczniów szkół, które zdobyły kilka wyróżnień.
Kolejnym punktem programu było rozdanie nagród. Pani Anna Szewc (współautorka testów konkursowych) odczytała nazwiska laureatów i finalistów konkursu, a ojciec Bogdan Dufaj wraz p. wicedyrektorkami Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów Anną Ozimek i p. Anną Kołotą wręczyli dyplomy i nagrody.
Po rozdaniu nagród głos zabrał gość honorowy wydarzenia – o. Henryk Bogdziewicz, znawca historii Zakonu Pijarów, autor książki „Działalność literacka polskiego środowiska pijarskiego w dobie Oświecenia”, którą podajemy w regulaminie naszego konkursu od lat jako podstawowe źródło wiedzy o Onufrym Kopczyńskim. O. Henryk wygłosił wykład nt. zmian w języku polskim. Po wykładzie laureaci zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Odliczamy czas do kolejnego etapu konkursu i gorąco zachęcamy do udziału. W całym kraju rozsiane są zaprzyjaźnione szkoły, które uczestniczą w konkursie i mamy nadzieję, że tak pozostanie, a młodych pasjonatów nauki o języku będzie przybywać.