You are here

Nauka przez zabawę

Zakończyliśmy kolejną edycję  projektu  przygotowującego dzieci pięcioletnie i ich rodziców do podjęcia nauki w wieku 6 lat. Podczas warsztatów realizowany był trójetapowy proces adaptacji uczestników do pracy w grupie. Dzieci uczyły się koncentracji i skupiania uwagi, współdziałania w grupie, rozwiązywania problemów i radzenia sobie zarówno w nowych sytuacjach jak też z trudnymi emocjami. Podczas zajęć zdobywały umiejętności logicznego myślenia i ugruntowały swoją wiedzę formalną wymaganą na koniec nauki w przedszkolu. Rodzice pogłębili swoją wiedzę na temat fazy rozwoju 5 latka i jego potrzeb,  nabyli praktycznych umiejętności wspierania w rozwoju i trudnościach szkolnych swoich dzieci.

Zajęcia dla rodziców i dzieci, dostarczyły wiele uśmiechu i radości  szczególnie ze wspólnych igraszek. Zaangażowanie rodziców i dzieci sprawiły, iż każde zajęcia w naszym odczuciu trwały za krótko.