You are here

Nowa sieć komputerowa

Nowoczesna szkoła w dobie XXI wieku, nie może istnieć bez komputera i internetu. Niestety nowy budynek pijarskiej szkoły nie miał możliwości podłączenia do stałego łącza, ponadto szkoła funkcjonująca w dwóch budynkach potrzebuje wspólnej infrastruktury, dlatego też pomogliśmy w realizacji tego projektu. We wrześniu Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka sfinansowała zakup zarządzalnych Switchy Cisco z licencjami na dostęp do centralnego systemu zarządzania oraz prace montażowe i konfiguracje umożliwiające współdziałanie z istniejącą siecią komputerową w starym budynku. Zostało także zainstalowane urządzenie umożliwiające łączność z internetem drogą radiową. Cieszymy się, że nasze działanie przyczyni się do sprawnego funkcjonowania szkoły, nauki informatyki, korzystania z dziennika elektronicznego, tablic multimedialnych oraz zasobów dydaktycznych dostępnych przez internet.