You are here

Nowe technologie w szkolnej edukacji

W dniu 27 maja 2019 r. Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka przekazała Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów w Warszawie sprzęt o wartości 74487 zł w ramach projektu „Nowe technologie w szkolnej edukacji”. Projekt ten służy propagowaniu współczesnej formy edukacji wspartej nowymi technologiami. Multimedialne tablice interaktywne i laptopy, niezbędne do pracy na tablicach oraz tablety to narzędzia wspierające nowoczesne podejście do edukacji, umożliwiające dostęp do multimedialnych materiałów edukacyjnych i rozwijania metod nauczania. Mamy nadzieję, że przekazaliśmy pedagogom i uczniom narzędzia, które będą wspierać umiejętności, kreatywność i przyczynią się do rozwoju zainteresowań i pasji. Wykorzystanie tabletów w edukacji będzie promowało także dbałość o środowisko. Możliwość przeprowadzenia testów i ćwiczeń przy pomocy tabletów pomoże ograniczyć kserowanie niezbędnych do tego materiałów, a także pozwoli na lepsze wykorzystanie czasu na lekcji. Beneficjentami projektu są uczniowie Pijarskiej Szkoły w Warszawie – obecnie 475 uczniów, ale niejednokrotnie wyposażenie placówki służy społeczności lokalnej uczestniczącej w projektach edukacyjnych prowadzonych przez fundację, która korzysta z pomieszczeń szkolnych i wyposażenia w ramach współpracy z organem prowadzącym szkołę. Projekt został zrealizowany przy znacznym udziale Fundacji PGE, która sfinansowała zakup sprzętu w kwocie 50000 zł.