You are here

Obchody Powstania Warszawskiego

Z okazji kończących się obchodów 70 rocznicy Powstania Warszawskiego uczniowie Pijarskiej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum, nauczyciele wraz z dyrekcją rodzice, dziadkowie uczestniczyli w koncercie Hej, śpiewajmy razem Powstańczej Warszawie! Koncert dostarczył odbiorcom wielu emocji. Wykonawcami byli członkowie Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod kierownictwem Anny Muszyńskiej. Dzieci i młodzież oprócz wspólnego śpiewania patriotycznych tekstów dowiedziały się wiele na temat polskiej historii, najmłodsze z nich usłyszały się jak ważna była walka 1944 roku o Warszawę, starsze pogłębiły wiedzę, a wszyscy godnie wspominali zarówno żołnierzy jak i ludność cywilną Warszawy.

Projekt został zrealizowany  przy współpracy ZHR z funduszy miasta stołecznego Warszawy.