You are here

Od laika do fizyka

Od października 2019 roku Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka prowadzi warsztaty z fizyki dla młodzieży klas VII i VIII „Od laika do fizyka”. Podczas 11 spotkań prowadzonych przez pracownika wydziału fizyki Uniwersytetu Warszawskiego uczniowie biorą udział pokazach, a także wspólnie wykonują eksperymenty. Warsztaty umożliwiają opanowanie w ciekawej formie wiedzy z zakresu fizyki wykraczającej poza program szkolny. Zajęcia odbywają się na terenie Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Warszawie przy ul. Gwintowej 3, w soboty o godz. 10:00. Terminy zajęć: 20 X; 10 XI; 17 XI; 24 XI; 1 XII; 15 XII i 5 I; 19 I; 16 II; 2 III; 16 III 2019.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Projekt współfinansuje Urząd Miasta Warszawy