You are here

Pionizator dla bliźniaków

Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka otrzymała w darze od mamy naszego podopiecznego Klaudiusza sprzęt rehabilitacyjny, z którego wyrósł jej syn.

Przekazany nam pionizator trafił do Szymona i Dawida - 2 letnich bliźniaków z dziecięcym porażeniem mózgowym. Mamy nadzieję, że będzie pomocny w rehabilitacji chłopców i przyczyni się do poprawy ich sprawności.

Zachęcamy rodziców, którzy posiadają niepotrzebny, sprawny sprzęt rehabilitacyjny, z którego mogłyby korzystać inne dzieci do przekazania fundacji.