You are here

Sala fizyczno-chemiczna

Wielkimi krokami zbliża się oddanie do użytku nowego budynku Pijarskiej Szkoły w Warszawie. Nasza fundacja od lat wspiera pijarskie placówki w działalności oświatowej, szczególnie bliska jest nam szkoła w Warszawie, z którą sąsiadujemy i czesto współpracujemy przy realizacji projektów. Dlatego cieszymy się, że możemy mieć wkład w jej rozwój. W maju br. zakończono montaż mebli i wyposażenia sali chemiczno- fizycznej, na którą fundacja pozyskała fundusze z frmy Ciech w wysokości 25 000 zł. Cieszymy się z wsparcia udzielonego przez wiodący zakład chemiczny i mamy nadzieję, że ten wkład w wymierny sposób przyczyni się do zdobywania wiedzy z przedmiotów ścisłych wśród uczniów szkoły.