You are here

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

SPRAWOZDANIE ze zbiórki publicznej prowadzonej Przez Fundację Krąg Przyjaciół Dziecka im. Św. Józefa Kalasancjusza w okresie 12.06.2012 - 31.05.2013 dla dzieci chorych i znajdujących się w trudnej sytuacji losowej.Plik do pobrabia: Sprawozdanie zbiórka 2012