You are here

Świat robotów

Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka prowadzi bezpłatne warsztaty "Świat robotów" dla dzieci i młodzieży w wieku 9 – 14 lat. „W świecie robotów” to cykl 12 spotkań,które są połączeniem informatyki, budowania robotów i świetnej zabawy. Podczas zajęć uczestnicy budują swoje własne roboty i uczą się je programować tak, aby wykonywały powierzone im misje. Praca w dwuosobowych zespołach, z których każdy ma do dyspozycji komputer i zestaw klocków do budowy robota. Warsztaty odbywają się na terenie Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Warszawie przy ul. Gwintowej 3 w soboty w dwóch grupach w godz. 9:00 -11:30 i 12:00- 14:30. Terminy zajęć: 27 X; 10 XI; 17 XI; 24 XI; 1 XII; 8 XII 2018 i 12 I; 19 I; 16 II; 23 II; 2 III; 9 III.

Projekt współfinansuje: Miasto Stołeczne Warszawa