You are here

VI Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny

19 marca 2016 r. w Warszawie odbył się finał VI Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego, którego organizatorami są Pijarskie Szkoły w Warszawie i Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka. W pierwszym etapie VI Edycji Konkursu wzięło udział 156 szkół – 78 szkół podstawowych i 78 gimnazjów. Etap szkolny pisało 2744 uczniów – 1432 ze szkół podstawowych i 1312 gimnazjalistów. Do finału zakwalifikowało się 104 uczestników ze szkół podstawowych i 121 z gimnazjów.

Od godziny 10:00 trwała rejestracja. Uczestnicy oraz ich opiekunowie oczekiwali na rozpoczęcie konkursu w kawiarenkach przy słodkim poczęstunku. Finał rozpoczął się o godzinie 12:00 i trwał 60 min. Po konkursie wszyscy uczestnicy, opiekunowie i organizatorzy zostali zaproszeni na ciepły posiłek.