You are here

Wręczenie nagród w IX Ogólnopolskim Pijarskim Konkursie Gramatycznym

W piątek 10 maja br. w teatrze Kolegium Zakonu Pijarów odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom i finalistom IX Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego im. o. Onufrego Kopczyńskiego.
Laureatów i finalistów wraz z rodzicami i nauczycielami, a także grono pedagogiczne i uczniów Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów powitał o. Bogdan Dufaj – prezes Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza i dyrektor szkoły.
Pani Renata Makawczyk, koordynatorka wydarzenia z ramienia szkoły, podsumowała tegoroczną edycję konkursu. W szkolnym etapie wzięło udział blisko 2 tys. uczestników z całej Polski. Do finału zakwalifikowało się 163 uczniów. Finał wyłonił 3 laureatów i 27 finalistów. Szczególne gratulacje odebrał laureat I miejsca, Tobiasz Wróblewski, uczeń Szkoły Podstawowej nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie oraz jego rodzice i nauczyciele, a zwłaszcza nauczycielka języka polskiego, pani Anna Hanszke. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Chełmie od lat zdobywają laury w naszym konkursie. W tegorocznej edycji oprócz laureata I miejsca z tejże szkoły pochodzą także 3 finalistki. Koordynatorka konkursu pogratulowała także laureatom II miejsca: Idze Marusik ze Szkoły Podstawowej nr 82 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Pawła II w Warszawie oraz Mikołajowi Rowickiemu, uczniowi Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej. Z Ostrowi Mazowieckiej pochodzi także jedna z finalistek. Gratulacje odebrali także rodzice i nauczyciele stojący za sukcesami laureatów. Uczniowie tej szkoły osiągają znakomite wyniki w naszym konkursie od lat.
Po podsumowaniu nastąpiło uroczyste rozdanie nagród. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody z rąk p. Anny Kołoty (wicedyrektor szkoły) i p. Anny Kałużnej (koordynatorki konkursu z ramienia Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka), zaś finalistom nagrody wręczyły p. Anna Szewc (współautorka testów) i p. Anna Ozimek (wicedyrektor szkoły). Wszystkim nagrodzonym uczniom gratulował o. Bogdan Dufaj.
Uroczystość uświetniły występy najmłodszych artystów z naszej szkoły – recytatorów i wokalistów. Po części oficjalnej uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.