You are here

Wyniki Konkursu Gramatycznego

Spośród uczestników finału VIII Ogólnopolskiego Konkursu Gramatycznego im. o. Onufrego Kopczyńskiego komisja konkursowa wyłoniła laureatów i finalistów tegorocznej edycji konkursu. W kategorii szkoła podstawowa uczniowie mogli zdobyć 62 punkty za poprawne rozwiązanie całego testu. Uzyskanie co najmniej 50 punktów gwarantowało przyznanie uczestnikowi tytułu finalisty. Zdobywca co najmniej 56 punktów otrzymywał tytuł laureata. Wyłoniono 5 laureatów i 20 finalistów. Test wielokrotnego wyboru dla gimnazjalistów okazał się wyjątkowo trudny. Za poprawne rozwiązanie całego arkusza można było uzyskać 45 punktów. Regulamin przewiduje przyznanie tytułu laureata za zdobycie 41 punktów, zaś tytułu finalisty za uzyskanie 36 punktów. W świetle wyników konkursu komisja postanowiła przyznać tytuł laureata konkursu uczestnikom, którzy uzyskali co najmniej 34 punkty (powyżej 75% poprawnych odpowiedzi), natomiast tytuł finalisty otrzymają uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 32 punkty (powyżej 70% poprawnych odpowiedzi). W ten sposób wyłoniono 6 laureatów i 14 finalistów.
Rozdanie nagród odbędzie się 11 maja br. o godz. 12.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Warszawie. Zapraszamy laureatów i finalistów wraz z opiekunami.

Laureaci i finaliści w kategorii Szkoła Podstawowa
Laureaci i finaliści w kategorii Gimnazjum