You are here

X edycja konkursu gramatycznego

Już po raz dziesiąty Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza wraz ze Szkołą Podstawową Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie organizuje Ogólnopolski Pijarski Konkursu Gramatyczny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego. Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat autora pierwszej polskiej gramatyki - o. pijara Onufrego Kopczyńskiego ipopularyzacja wiedzy z dziedziny gramatyki języka polskiego. Konkurs adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Uczniowe szkół, które zadeklarują udział w konkursie 18 listopada, przystąpią do I etapu konkursu w swojej macierzystej szkole, natomiast osoby, które zakwalifikują się do drugiego etapu zawalczą o tytuł laureta w siedzibie Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Warszawie 14 marca 2020r.
 
Gorąco zachęcamy uczniów i ich nauczycieli  do udziału w konkursie. Szczegółowe informacje