You are here

Darowizny

Działalność Fundacji w dużym stopniu możliwa jest dzięki darowiznom od firm i prywatnych osób.

Darowizny to wsparcie zarówno finansowe jak też przekazanie darów materialnych (np. sprzętu komputerowego, oprogramowania, wyposażenia, materiałów biurowych i innych). Każda kwota przekazana na nasze konto bankowe przeznaczana jest na działalność statutową Fundacji. Wszystkich, którzy mogą nas wesprzeć finansowo prosimy o wpłaty na nasze konto:

Bank Pekao S.A.

75 1240 5918 1111 0000 4906 9323
(konto podstawowe - darowizny na cele statutowe)

Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza
ul. Gwintowa 3
00-704 Warszawa


Dla osób z zagranicy, chcących wesprzeć Fundację, podajemy SWIFT oraz IBAN:
SWIFT: PKOPPLPW;  IBAN: PL 75 1240 5918 1111 0000 4906 9323
Bank PEKAO S.A., ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

 

Uwaga:

Przekazanie 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego jaką jest Fundacja, nie wyklucza możliwości korzystania z poniższych odliczeń od dochodu!

Obecnie osoby prywatne, które przekazały darowiznę, mogą maksymalnie odliczyć od podstawy opodatkowania 6% uzyskanego dochodu – bez względu na wysokość darowizny.Osoby prawne (np. firmy, instytucje), które przekazały darowiznę, mogą od dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania, odliczyć kwotę nieprzekraczającą 10% dochodu w danym roku podatkowym.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, a rozliczające się według liniowej 19% stawki podatkowej, nie mogą skorzystać z odliczenia od podatku z tytułu przekazanej darowizny.

Podatnicy korzystających z odliczenia z tytułu przekazanych darowizn mają obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego (m.in. jego nazwy, adresu i NIP-u).Jeżeli przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna być ona udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.  W  przypadku darowania rzeczy lub usług – potwierdzeniem jest dokument przekazania tej darowizny oraz dokumenty potwierdzające faktyczne wydatki związane z tą darowizną.