You are here

Payroll

Payroll (program składki pracowniczej) to łatwa i bardzo skuteczna forma wspierania celów społecznych wybranych przez pracowników. Polega na dobrowolnej deklaracji pracowników przedsiębiorstwa do regularnego przekazywania określonej przez siebie, niewielkiej kwoty z pensji na rzecz wybranej organizacji pozarządowej lub realizacji wybranego programu społecznego.

Z doświadczeń organizacji charytatywnych wynika, że ludzie chętnie angażują się w taką formę pomocy, która jest łatwiejsza niż samodzielne dokonywanie wpłat na konto fundacji. Jest to również doskonała forma pomocy, generująca stabilne źródło finansowania dla organizacji społecznych.

Payroll jest narzędziem, które można wprowadzić w każdej firmie dzięki prostej procedurze (pracownik wypełnia jednorazowo deklarację o przekazywaniu określonej kwoty z pensji na konto organizacji). Takie zlecenie nie obciąża nadmiernie budżetu darczyńcy (przekazywane są niewielkie kwoty, co miesiąc).

Dział księgowości Państwa firmy uwzględnia decyzję pracowników przy sporządzaniu listy płac: odlicza zadeklarowaną sumę od poborów i przekazuje Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka jako dotację celową. Pracownik w każdym momencie może taką deklarację odwołać, zmienić wysokość darowizny lub jej przeznaczenie.

W kolejnym roku kalendarzowym pracownicy otrzymują od działu księgowości zaświadczenie o sumie przekazanych w poprzednim roku darowizn, co uprawnia do odliczenia tych kwot od dochodu.

Dodatkowo Firma może wspomóc działalność charytatywną swoich pracowników - na przykład deklarując, że ze swoich funduszy przekazuje drugie tyle na konto Fundacji. W praktyce znaczy to, że jeśli pracownik podaruje 10 zł, to firma przekaże Fundacji 20 zł.

Tego rodzaju forma wsparcia pozwala Fundacji zaplanować działania. Dziękistałemu dochodowi możemy lepiej organizować i realizować projekty.

Program Payroll jest sposobem integrowania pracowników, jednocześnie Firma wzmacnia swój prestiż jako organizacja społecznie odpowiedzialna.

Zapraszamy do wdrożenia programu Payroll w Państwa firmie! Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy w zorganizowaniu akcji informacyjnej wśród pracowników.