You are here

1 %

Przekaż 1% podatku na rzecz Fundacji Fundacja „Krąg Przyjaciół Dziecka” im. św. Jóżefa Kalasancjusza.

Fundusze na prowadzenie działalności  statutowej Fundacji pochodzą głównie z kampanii 1% podatku dochodowego, darowizn firm i osób prywatnych - bez Państwa pomocy nie byłoby to możliwe. Bardzo dziękujemy i zachęcamy aby i w tym roku przekazywać 1% podatku na naszą Fundację- wystarczy wpisać nr KRS 0000120773.

Poniżej znajduje się link do wersji programu PIT 2019 dedykowanej naszej Fundacji, który należy pobrać i zainstalować na komputerze lub wypełnić on-line

https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000120773/

Wszystkie wpłaty 1% przekazane są na realizację zadań statutowych ale można wskazać cel na jaki chcemy przekazać fundusze:

 - budowę pijarskiej szkoły w Warszawie,

 - edukację,

 - świetlice środowiskowe prowadzone przez o. Pijarów (w przypadku wsparcia konkretnej świetlicy środowiskowej proszę wpisać miasto, a świetlicach krakowskich nazwę świetlicy),

 - leczenie i rehabilitację,

 - pomoc dla dzieci w trudnych warunkach losowych

- lub cele statutowe (środki te będą rozdysponowane na powyższe cele w zależności od potrzeb).

 

Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP