You are here

Inne formy pomocy

Poza bezpośrednim wsparciem finansowym – wpłat na konto Fundacji lub konkretny cel Instytucje, Firmy i Organizacje mogą wspomóc nasze działania m. in. poprzez patronat programowy, sponsoring, współfinansowanie wybranych projektów i akcji, wsparcie organizacyjne i medialne oraz wsparcie rzeczowe i produktowe na rzecz Fundacji lub konkretnej placówkiczy akcji wskazanej przez Fundację.

W zamian za pomoc oferujemy możliwość posługiwania się tytułem "Sponsora Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka", zamieszczania logotypów na materiałach promocyjnych i stronie Fundacji oraz umieszczenie loga Fundacji na materiałach promocyjnych i stronach internetowych sponsora.