You are here

Wolontariat

Co to jest wolontariat?

Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie.

Wolontariat to również pełne zaangażowanie się w sprawy społeczeństwa i sięganie myślą poza swój „własny ogródek”. Chodzi o wniknięcie w społeczność i pracę na rzecz dobra wszystkich potrzebujących. To otwartość na nowe pomysły i poczucie solidarności. Oznacza to również aktywne podejście do roli obywatela w państwie i czynną rolę w rozwoju otaczającej nas rzeczywistości.

 

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez

wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

Wolontariusze choć pracują bez zapłaty, zyskują bardzo bogate doświadczenie i cenne umiejętności. Uczestniczą w niezwykłych, bardzo ciekawych działaniach często w gronie fachowców od których wiele się uczą. Wolontariusz to często również menadżer ds. społecznych.

Dla większości wolontariuszy największą zapłatą jest uśmiech na twarzy osoby, której pomagamy. To wystarczy i przekonuje, że warto czynić dobro.

 

Dlaczego ludzie angażują się w wolontariat?

Są ludzie, których do jakiejkolwiek pracy motywuje wyłącznie pieniądz, zarobek. Tacy pukają się w czoło widząc wolontariusza, który pracuje bez pieniędzy. Cóż go bowiem motywuje? Czy jedyną motywacją może być kasa?

Wszyscy, którzy są wolontariuszami nie mają określonego rodzaju korzyści pozamaterialnej. Wolontariat to pomoc bliźniemu, to również doskonała okazja, by podnieść kwalifikacje, spełniać swoje marzenia, by mieć odskocznię od codziennych spraw. Działalność ta zaspokaja potrzeby wyższego rzędu daje  Satysfakcję, możliwość kontaktu z innymi, sprawdzenia się,  odwdzięczenia innym, poczucie, że jest się potrzebnym”.

 

I Ty zostań wolontariuszem!