You are here

Wydarzenia

  • Zakończyliśmy projekt Konflikt? - Jest rozwiązanie! – Mediacja.  W projekt włączono wszystkie grupy społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów i rodziców. Dzięki warsztatom nabyto  umiejętności technik negocjacji i mediacji rówieśniczej jako innowacyjnych metod rozwiązywania konfliktów oraz...
  • Fundacja przeprowadza projekt dla młodzieży gimnazjalnej i starszych klas szkoły podstawowej pt. Konflikt? - Jest rozwiązanie! - Mediacja. Celem projektu jest nabycie lub zwiększenie umiejętności uczniów rozwiązywania konfliktów międzyrówieśniczych bez przemocy i agresji. Nauczyciele i uczniowie...
  • Fundacja uruchamia od 15 marca 2008 roku wypożyczalnię książek dla młodzieży przy bibliotece Szkół Pijarskich w Warszawie. Biblioteczka gimnazjalisty pt.: "O co chodzi w moim życiu" składa się z trzech działów: Ciało. Emocje. Duch. Zawiera interesujące książki pomocne dla młodzieży w emocjach,...
  • Wielkimi krokami zbliżają się już Święta Bożego Narodzenia 2007. Fundacja przygotowuje się do corocznej akcji świętowania Mikołajek. Dlatego zbieramy fundusze na paczki świąteczne dla dzieci ze szkół i świetlic, znajdujących się pod opieką Zakonu Pijarów. Już teraz szczerze dziękujemy wszystkim...
  • Fundacja uruchamia zajęcia z artterapii-ceramiki  dla dzieci Szkół Pijarskich w Warszawie oraz dla mieszkańców Siekierek. Planujemy wspólne lepienie ozdób choinkowych w grudniu. Chętnych zapraszamy do zabawy z gliną!

Pages