You are here

KONFLIKT? - JEST ROZWIĄZANIE! – MEDIACJA.

Fundacja przeprowadza projekt dla młodzieży gimnazjalnej i starszych klas szkoły podstawowej pt. Konflikt? - Jest rozwiązanie! - Mediacja. Celem projektu jest nabycie lub zwiększenie umiejętności uczniów rozwiązywania konfliktów międzyrówieśniczych bez przemocy i agresji. Nauczyciele i uczniowie będą uczestniczyć w szkoleniu Polskiego Centrum Mediacji nt. komunikacji, psychologii konfliktu, negocjacji i mediacji. W ramach projektu przeszkoleni gimnazjaliści poprowadzą później zajęcia mediacyjne dla swoich rówieśników. Projekt jest dofinansowany w ramach wygranego konkursu na realizację programów wychowawczych i edukacyjnych Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy.