You are here

Mediacje

Zakończyliśmy projekt Konflikt? - Jest rozwiązanie! – Mediacja.  W projekt włączono wszystkie grupy społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów i rodziców. Dzięki warsztatom nabyto  umiejętności technik negocjacji i mediacji rówieśniczej jako innowacyjnych metod rozwiązywania konfliktów oraz technik komunikacji, wzajemnego słuchania i rozumienia wzajemnych punktów widzenia w taki sposób, aby druga strona nie była przeciwnikiem, tylko partnerem do rozwiązania wspólnego problemu. Uczestnicy poznali zagadnienia z psychologii konfliktu, mechanizmów powstawania i zachowań ludzi w konflikcie. Zajęcia pomogły wzbudzać zaufanie i wiarę w rozwiązanie problemu, wychodzenie z bezradności i postawy pasywnej, depresyjnej, przekonanie, że można zwrócić się do kogoś z problemem, wyjść z poczucia osamotnienia w konflikcie. Uczniowie z zaangażowaniem włączyli samych uczniów i wzbudzenie odpowiedzialności za porozumienie międzyrówieśnicze, nauczono brania odpowiedzialności przez strony, które są bezpośrednio zaangażowane w konflikt, w jaki sposób i jakie znaleźć porozumienie. W ramach projektu zorganizowano konkurs na prace: Dekalog Porozumienia – 10 zasad rozwiązywania konfliktów i opowiadanie o pozytwnie rozwiązanym konflikcie rówieśniczym.