You are here

Wydarzenia

  • Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. Św. Józefa Kalasancjusza zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat na wybuchowe i pełne magii warsztaty „Świat fizyki i chemii w eksperymentach”. Biorąc udział w nowatorskich warsztatach przeprowadzisz ćwiczenia laboratoryjne i eksperymenty z chemii i fizyki. Prowadzimy...
  • W dniu 29 czerwca Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka przekazała dary rzeczowe dla powodzian Gminie Łubnice w województwie świętokrzyskim. Wybór Gminy Łubnice do wsparcia rzeczowego podyktowany był tym, że województwo świętokrzyskie bardzo ucierpiało podczas tegorocznego kataklizmu. Pod wodą znalazło...
  • Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka  z wraca się z apelem do wszystkich ludzi dobrego serca, którzy chcą pomóc dzieciom z zalanych terenów o przekazywanie darowizn na specjalnie utworzony rachunek bankowy o nr 16 1240 6292  1111  0010  3267  4630 z dopiskiem „Pomoc dla powodzian 2010”. Prosimy także o...
  • Fundacja „Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza” zwraca się z uprzejmą i gorącą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o dofinansowanie działań prowadzonych przez Fundację. Każdego roku, na wiosnę oraz z okazji Światowego Dnia Dziecka Fundacja „Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa...
  • Zakończył się projekt – Wyprawy do miejsc niemożliwych.  W ramach projektudzieci  uczestniczyły  wzajęciach - sześciu dwugodzinnych spotkaniach, które prowadzone były na podstawie scenariuszy wykorzystujących motywy wędrówki, odkryć i przygody. Scenariusze poświęcone były wybranym zagadnieniom:...
  • 20 kwietnia 2010 r. w licznym gronie rodziny, przyjaciół, parafian, księży, dzieci i młodzieży Szkół pijarskich pożegnaliśmy o. Józefa Jońca, Pijara, Prezesa Stowarzyszenia „Parafiada”, duszpasterza Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży oraz Członka Kapituły Fundacji „Krąg Przyjaciół...
  • W dniu 14 grudnia Fundacja „Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza” przekazała specjalistyczny wózek inwalidzki 4 – letniemu Klaudiuszowi. A zaczęło się tak...... We wrześniu 2009 r. pojawił się w telewizji TVN 24 „Prosto z Polski” wzruszający reportaż przedstawiający w skrócie...
  • Takie motto przyświecało uczestnikom projektu, przygotowujących się do podjęcia nauki w klasie zerowej i ich rodziców. Podczas warsztatów realizowany był trójetapowy proces adaptacji uczestników do pracy w grupie. Pierwsze zajęcia, wspólne dla rodziców i dzieci, dostarczyły wiele uśmiechu i radości...
  • Konkurs Plastyczny na najciekawszą kartkę Bożonarodzeniową został rozstrzygnięty!!! W dniu 14 listopada 2009 r. odbyło się walne spotkanie Zarządu Fundacji „Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza” podczas którego został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Moja świąteczna kartka...
  • „MOJA ŚWIĄTECZNA KARTKA BOŻONARODZENIOWA” Fundacja „Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza” ogłasza Konkurs na przygotowanie projektu Kartki BożonarodzeniowejKonkurs skierowany jest do wszystkich uczniów ze Szkoły Zakonu Pijarów w Warszawie. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie w...

Pages