You are here

Uroczysty pogrzeb o. Józefa Jońca

20 kwietnia 2010 r. w licznym gronie rodziny, przyjaciół, parafian, księży, dzieci i młodzieży Szkół pijarskich pożegnaliśmy o. Józefa Jońca, Pijara, Prezesa Stowarzyszenia „Parafiada”, duszpasterza Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży oraz Członka Kapituły Fundacji „Krąg Przyjaciół Dziecka”, który zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem.

Podczas homilii o. Józef Tarnawski powiedział:
„Ojciec Józef dopełnił swego życia. Zawody, w których wziął udział jako szlachetny sportowiec, dobiegły końca. Dobiegł do mety jako kapłan, zakonnik, przyjaciel, członek rodziny, duszpasterz, osoba, którą tak dobrze znaliśmy”.

Szczątki ciała o. Józefa Jońca zostały pochowane w krypcie dla zasłużonych Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

Pozostaniesz w naszych sercach, pamięci i modlitwie.