You are here

Miej dobre serce i pomóż wyjechać dzieciom na „Zielone Szkoły”

Fundacja „Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza” zwraca się z uprzejmą i gorącą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o dofinansowanie działań prowadzonych przez Fundację.

Każdego roku, na wiosnę oraz z okazji Światowego Dnia Dziecka Fundacja „Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza” organizuje dla swoich podopiecznych wyjazd integracyjno – edukacyjny o nazwie „Zielone Szkoły”.

Również i w tym roku szkolnym, w dniach 7–11.06.2010 r. Fundacja jest organizatorem wyjazdu dla dzieci i młodzieży. Jest to szczególna okazja do wyrażenia dzieciom zainteresowania, życzliwości i zapewnienia, że są ważne, chciane i kochane. Finansowe wparcie naszego przedsięwzięcia przez Sponsorów i Darczyńców umożliwiłoby nam również i w tym roku zorganizować wyjazd, tym razem dla szerszego grona dzieci i młodzieży. Wielu rodziców na dzień dzisiejszy nie jest w stanie pokryć w całości kosztów wyjazdów dla swoich pociech.

Wspierając naszą Fundację darujecie Państwo dzieciom cząsteczkę szczęśliwego dzieciństwa.

Za każdą pomoc i wsparcie z Państwa strony będziemy niezmiernie wdzięczni.

Wpłat na wyjazd należy dokonywać na nr konta Fundacji
75 1240 5918 1111 0000 4906 9323
z dopiskiem „Dofinansowanie wyjazdu Zielone Szkoły w 2010 r.”